Edvard Albert Baadh f.15. marts 1821 – d. 22. august 1897

Af Lars Bo Larsen

Pastor Edvard Albert Baadh, der var født i Slagelse, blev teologisk kandidat i 1846, var en i årrække sognepræst i Kosel i Sønderjylland, indtil han blev afsat af den tyske regering i 1864. I 1867 blev pastor Baadh ansat som førstelærer og katekat ved Borgerskolen i Horsens og i 1883 blev han skoleinspektør for Horsens Skolevæsen, i pastor Baadh`s embedsperiode i Horsens oprettedes realklasserne.

I 1876 blev pastor Baadh kaldet til sognepræst i Karleby, men fik tilladelse til at betragte sig som ikke kaldet og beklædte sit embede i Horsens indtil 1892. I 1881 blev han hædret med Dannebrogsordenens Ridderkors.

Pastor Baadh tog levende del i det sociale arbejde for de socialt udsatte i samfundet, i et længere tidsrum var han i bestyrelsen af De Fattiges Kasse. Da han tog sin afsked, hædredes han af sine kollegaer på forskellige måde, i de private skoler var han altid en velset gæst.

Kilde: Horsens Avis, d. 23. august 1897. Nekrolog.