Edv. Hansen

Edv. Hansen (Bogbinder, f. 05.05.1848)

Efterhånden forsvinder alle de gamle, kendte Horsensborgere eller trækker sig tilbage fra det pulserende liv på grund af alder og svagelighed, dog er der én, som alderen endnu ikke har præget, men som stadig er lige rask og spænstig, nemlig Bogbinder Edv. Hansen, om hvis navn der ofte har stået gny, særlig i de politisk bevægede dage i 80érne.

Edv. Hansens forretning på hjørnet af Skolegade og Nørregade er kendt af de fleste Horsensianere, hvoraf mange som børn har været inde for at forsyne sig med skolerekvisitter. Som indehaveren er den samme, således er også forretningen vedbleven at være det.

Det er dog ikke i særlig grad bogbinderiet, der har gjort Edv. Hansen til en af byens mest kendt og poulære mænd, det er derimod hans mange alsidige interesser og hans deltagelse i det offentlige liv – i sin tid var han Rigsdagskandidat og en tid medlem af Horsens Byråd m.m. – særlig har dog Skyttesagen haft og har stadig hans varme Interesse, ligesom han har været en skattet Dommer over fjerkræ ved Egnens Dyrskuer.

For et par år siden overtog Edv. Hansen stillingen som Forligskommissær, og trods sine grå hår gik han ind i Byens Brandkorps for få år siden som Officer.

Vi håber endnu i mang år at se Edv. Hansen kendte skikkelse færdes iblandt os; han er født den 5. maj 1848 i Skanderborg, hvor hans fader var Bogbinder.

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklips-kartotek