Christian Hansen

Christsian Hansen ( Eksportør, d. 02.07.1972)

I en alder af 83 år er eksportør Christian Hansen, “Trudevang” i Torsvang afgået ved døden på Horsens sygehus.

Christian Hansen var en kendt mand i danske kød- og kvægeksportkredse. Han, der var født i Vester Vedsted ved Ribe, lærte slagterfaget i Horsens.
Omkring 1910 begyndt han selvstændig slagterforretning i Stenderup. Det var under datidens beskedne forhold, og han kørte rundt til kunderne og solgte kød. meget tidligt kom han imidlertid ind på at købe kreaturer og søer til eksport, og det udviklede sig til en betydelig forretning, takket være indehaverens dygtighed og handelstalent.

I 1928 flyttede Christian Hansen med sin familie til villaen “Trudvang” i Torsted. Nogle år senere blev han medindehaver i A/S Kolding Eksportslagteri. I slutningen af 30-erne modtog han en opfordring til at virke som opkøber og eksportør for den organisation, der senere blev til Ox-Eksport, og fortog opkøb på markederne i Herning, Haderslev og Horsens hos DLK-foreningerne – et hverv, han bestred intil for få år siden.

Christian Hansen, som havde siddet i bestyrelserne for Eksportørernes Landsforening og Horsens Slagtermesterforening, havde udover sin forretning en stor interesse, nemlig landbruget, og han gik levende op i driften af sine to gårde, Dallerup Søgård og Lindholm. Så sent som dagen før sin dødsdag, var han med sin søn, Holger Hansen, på en tur ud til gårdene.

Christian Hansen oveleves af sin hustru samt to sønner og fire døtre.

Læs nekrologen i Carl Th. Jørgensens Udklips-kartotek