Den typografiske trykkerklub i Horsens

D. 26. marts 1919 samledes en kreds af trykkere i Horsens på Hotel Dania i Kattesund for at forsøge at oprette en trykkerklub i Horsens. Forbilledet var den typografiske trykkerklub i Århus, som få dage før havde samlet ca. 50 trykkere fra provinsen til et fællesmøde i Århus, hvor man havde udarbejdet det første udkast til en provinstrykker-tarif. Til mødet i Horsens dukkede 6 trykkere op, og det blev besluttet at oprette ”Den typografiske trykkerklub i Horsens”.

Formålet med klubben var at virke for at opretholde interessen blandt trykkerne i faglig henseende. Kontingentet blev fastlagt til 50 øre pr måned og et indskud på 1 kr. Hvis man var ramt af sygdom eller i militærtjeneste blev man fritaget for at betale kontingent.

Klubbens første bestyrelse bestod af: formand Charles Fischer, kasserer Th. Lassen, suppleant Chr. Jensen og revisor Rich. Rasmussen.

Horsens trykkerklubs 25-års stiftelsesfest blev holdt søndag d. 26. marts 1944 på rutebilcafeen. Bestyrelsen havde lånt penge for at kunne byde trykkerne og deres fruer gratis spisning på dagen. Drikkelse måtte de dog selv betale. Arrangementet forløb festligt, og bl.a. formand Charles Fischer holdt tale hvor han så tilbage på de 25 år, der var gået. Men også en kvinde tog ordet (Holger Hansens hustru) og takkede de gæve trykkere.

På generalforsamlingen d. 25. oktober 1946 gik Charles Fischer af som formand. Posten blev overtaget af Aage Sørensen, og i stedet blev Charles Fischer kasser på den næste halvårlige generalforsamling.

I 1958 blev kontingentet hævet til 1 kr pr uge for at man kunne fejre det forestående 40 års jubilæum for klubben. Festen blev holdt lørdag d. 14. marts 1959 i Håndværkerforeningen.

På generalforsamlingen d. 6. oktober 1961 blev der holdt mindetale for medstifter af klubben, William Riis, som var død. Desuden blev valgt en ny formand, da Aage Sørensen ikke ønskede genvalg. I stedet blev Erling Weber valgt som formand, efter at have fungeret som sekretær for klubben i 25 år.

Aage Sørensen døde i 1963, og d. 22. januar 1964 døde Horsens afdelingens ældste medlem, rotationstrykker Charles Fischer, som var medstifter af klubben og i 27 år bestred posten som formand, og derefter fungerede som kasserer gennem flere år.

Klubbens formænd frem til 1994: Charles Fischer (1919-1946), Aage Sørensen (1947-1961), Erling Weber (1962-1963), Christian Iversen (1964-1966), Svend Aage Sørensen (1967-1971), Jes D. Jørgensen (1971-1972), Sven G. Larsen (1973-1976), Flemming Fløe Pedersen (1977-1980), Bent Wittus (1981-1982), Flemming Fløe Pedersen (1983-1986), Hans Chr. Ludvigsen (1987-1991), John Christophersen (1992-1993)

Læs mere:

33.129, Horsens Trykkerklub 1919-1994 / redaktion: Tage Falstrup, Flemming Fløe Pedersen, Jes D. Jørgensen. – Horsens : Horsens Trykkerklub, 1994 – 32 sider

Horsens Trykkerklubs Hjemmeside