Den Frie Fattigskole

Om Den Frie Fattigskole skriver Carl Th. Jørgensen i ”Nogle Horsens-gaders historie”:

På Nørregade laa Den Frie Fattigskole. Denne Skole havde ikke nogen egen Skolegaard som Borgerskolen, der havde til Huse i Bagbygningen til Søndergade Gaard Nr. 34 (nu Nr. 8), men der var indrømmet Læreren Bolig og Skolen Lokaler i den Fattigvæsenet tilhørende Ejendom Gaard Nr. 261 (nu Nørregade Nr. 18). Denne Gaard var, som Skoledirektør J. K. Jensen oplyser i sit store 3 Binds Værk om “Borger- og Almueskolevæsenet i Horsens”, i 1787 købt af Fattigvæsenet til Lokale for den i 1786 oprettede Spindeskole. Skolen fandtes i Sidebygningen inders i Hjørnet op mod Forbygningen.

Fra Mikkelsdag 1823 forenedes Spindeskolen med en Arbejdsanstalt og fik Lokaler i Gaarden Nr. 262 (nu Nørregade Nr. 16). Spindeskolens og Den Frie Fattigskoles Lokaler samt den mellemliggende Gang blev da forenet til et stort Lokale til Brug udelukkende for Den Frie Fattigskole. Det viste sig snart, at det var mere end nødvendigt, for Elevtallet voksede. Reformer tiltrængtes fortsat, men først i 1860, da Skolebygningerne i Allégade og Skolegade blev indviet, skabtes der et i Forhold til Tiden godt og moderne kommunalt Skolevæsen.

Artikler fra Horsens Folkeblad

Nørregade 18's sidebygning — de fattiges skole
Nørregade 18’s sidebygning — de fattiges skole

Indtil 1860 dannede denne bygning i Nørregade 18 rammen om ,”Den Frie Fattigskole” — I dag er den ved at falde sammen (Horsens Folkeblad 18.02.1967)

Nørregade 18 er blevet invaderet af haandværkere, der er gaaet i gang med at rydde op i de gamle butikslokaler. Under dette arbejde er minder om svunden tid dukket frem. Da man fjernede gulvet, kom en gammel kælder til syne. I denne fandt man dels et ildsted muret op af kampesten, dels en mur bygget af samme materiale. Paa det tidspunkt, hvor ejendommen blev bygget, omkring midten af 1700-tallet, lagde man vægt paa godt haandværk . Det tømmer, der er benyttet, er da ogsaa lige saa friskt i dag som dengang. Kunne murene tale, ville tilhøreren sikkert faa mange rørende historier at høre. Her drev fattigvæsenet nemlig “Den frie Fattigskole” fra 1786 til 1860. Skolelærer Bent Nicolai Bentsen var den første , som underviste i de trange kår. Hvordan og i hvad, der undervistes, ved vi i dag saa at sige intet om, men i 1860 kom en skolereform, og derefter flyttede man til lokaler i Allegade og i Skolegade, hvor undervisningen fortsattes.

Læs artiklen

Se også Allégade Skole

Læs mere

46.4 Horsens Nogle Horsens-Gaders Historie / Carl Th. Jørgensen. – 1943. – 32 sider