Dansk Kvindesamfund Horsens

Fru Kirstien Grønvald-Nielsen

Stiftelsen af Jydsk Kvindeforening i Horsens

I 1889 tog en forsamling kvinder initiativ til at stifte Jydsk Kvindeforening i Horsens. Foreningens formål var at arbejde for en forbedring af kvinders stilling, både indadtil i familien og udadtil i samfundet. På den stiftende generalforsamling blev det vedtaget, at foreningen skulle være selvstændig og uafhængig af det københavnske Dansk Kvindesamfund.

Foreningen optages i Dansk Kvindesamfund

På kort tid voksede medlemstallet, og i 1892 havde foreningen i Horsens 150 medlemmer. Samme år bestemte bestyrelsen sig for, på trods af den tidligere beslutning, at søge optagelse som kreds under Dansk Kvindesamfund, da dette i de foregående år var vokset og nu havde kredse i de fleste større byer i Danmark.

Møderne

I Horsens-kredsen blev der afholdt møder, foredrag samt aftenskoleundervisning i fjerkræavl, dansk, husholdningsøkonomi og madlavning. Fra 1906 begyndte man et oplysningsarbejde omkring politik og valgret og i 1920’erne begyndte kredsen at afholde foredrag og kurser i hygiejne og seksualoplysning.

Indførelsen af valgret for kvinder

Med indførelsen af valgret og valgbarhed for kvinder til de kommunale råd i 1908 og grundlovsændringen i 1915, der gav kvinder valgret til folketinget, var en stor del af Dansk Kvindesamfunds hidtidige mål opnået. Herefter begyndte arbejdet med ligestilling på arbejdspladserne samt i besættelse af embeder, og dette er stadig et vigtig område for foreningen.

Kvinder i politiet

Horsens-kredsen arbejdede i en lang periode aktivt for ansættelse af en kvindelig politibetjent i Horsens, og dette blev en realitet i 1943, ca. 15 år efter kampagnen var startet. Senere i 1960’erne indgik foreningen i et samarbejde med Dansk Røde Kors og Horsens Kommune om oprettelse af en børnehave på Bygholm Parkvej. Denne stod færdig i 1967.

Eksisterer stadig

Foreningen i Horsens eksisterer stadig og ud over arbejdet med ligestilling, beskæftiger man sig også på et globalt plan med kvinder stilling udenfor Danmark.

Original artikel af Anne Sofie Krogh

Artikler fra Horsens Folkeblad:

Dansk Kvindesamfund tager abortsagen med i sit handlingsprogram, men kan næppe skaffe enighed om fri abort (Horsens Folkeblad 20.03.1967)

Læs artiklen

Læs mere:

Byarkivets indkomstjournal 1982-84

32.5 Dansk Kvindesamfund, Horsens Kreds. 1892-11.juni-1967. Horsens Folkeblads Bogtrykkeri, 1967. 16 sider : ill.

Dansk Kvindesamfund, Horsens kreds : et tilbageblik over 50 år, 1889-1939. – Horsens : Horsens Folkeblads Bogtrykkeri, ca. 1939. – 32 sider : ill.

Dansk Kvindesamfunds hjemmeside