Cyklen. Historisk Kalender, maj 2000

I 1800 – tallets begyndelse færdedes folk til fods, til hest og til vogns. Senere i århundredet anlagdes jernbaner og i begyndelsen af 1900 – årene forandredes de individuelle muligheder for at nå langt omkring radikalt med cyklens udbredelse.

På det lille billede fra ca. 1900 har den 20 årige arbejder Hans Frederik Rasmussen ladet sig fotograferer med sin epokegørende nyerhvervelse.

Fra begyndelsen blev cyklerne importeret, men så startede Stallknechts Jernstøberi en produktion, hvor selv den mindste møtrik blev produceret på fabrikken. Der blev også lavet cykler andre steder i byen, bl.a. hos firmaet J. Chr. Mikkelsen. Det er et godt tegn på cyklens popularitet, at der i Horsens i 1917 findes 17 cykelhandlere. Populariteten viser sig også i de mange cykelklubber, der opstod. På det store billede ses klubben “Syvstjernen” (her dog med otte medlemmer) klar til en tur på de grusede veje.

Der var også stor interesse for konkurrencecykling, og ved traktørstedet “Sølyst” på Sundvejen blev der anlagt en cykelbane. Åbningen fandt sted 2. august 1896 med ca. 3000 tilskuere og totalisatorspil. Interessen for banen svigtede imidlertid, og den blev lukket igen omkring 1905.

Interessen for cykelsporten er dog vendt tilbage, og i 1982 blev cykelløbet “Rundt om Lunden” kørt for første gang. I 1997 blev “Rundt om Lunden” afviklet sammen “Post Danmark Rundt”, og højdepunktet her var Tour de France vinderen fra 1996, Bjarne Riis` deltagelse.

04. maj 1900:

I Aftes ved 8 – Tiden var en Cyklist, der kørende ned ad Hulvejen, saa uheldig at støde sammen med en Træhandlers Vogn, som i det samme kørte forbi. Cyklisten fik sin cyklen fuldstændig ødelagt, men slap selv fra Katastrofen med en del Skrammer og Rifter.

22. maj 1920:

Havemøblerne til Bygholm Parkhotel er nu ankomne, og der vil i Pinsedagene blive opstillet ca. 50 Borde og 200 stole udenfor Hotellet. Der vil altsaa nu blive Lejlighed til at nyde sin Kaffe i det frie, saafremt at Pinsevejret tillader det.

11. maj 1940:

Horsens Museum er heldigt stillet med Hensyn til Luftbeskyttelse. Bygningen er i sig selv brandsikker, og Etageadskillelserne er af jernbeton. Der vil saaledes være nogenlunde Sikkerhed for, at de ting, Museet rummer, ikke bliver ødelagt med mindre Museet rammes af en Fuldtræffer.

09. maj 1960:

Horsens Hospitals 400 – års jubilæum. Biskop Skat Hoffmeyer prædike ved festgudstjenesten i Hospitalskirken. Mange smukke gaver til hospitalet i dagen anledning.

13. maj 1980:

Fredningsstyrelsen vil nu mere effektivt undersøge, om skarvfuglen er en belastning for erhvervsfiskeriet ved Vorsø i Horsens Fjord. Det sker, efter at en række fiskere har hævdet, at den delvis fredede skarv driver rovdrift på sildebestanden i området. De betragter skarven som et skadedyr og kræver udtynding af bestanden.