Chr. M. Østergaard

Christian Marinus Østergaard blev født d. 23. oktober 1871 i Ebdrup mellem Kolind og Rønde på Djursland, hvor faderen var Sognefoged og Gårdejer.

Han tog i 1899 eksamen som poly-teknisk kandidat, blev Bygningsingeniør og ansattes som ingeniør under Horsens Kommune i 1900.

I årene 1904 til 1906 fungerede Østergaard som Brandinspektør, hvilket år han blev Stads- og Havneingeniør. Denne stilling beklædte han frem til 1914, da han ved delingen af stillingen valgte havnen som sit domæne.

I 1905 blev Østergaard Forstander for Horsens Tekniske Skole, ligesom han har været Landvæsenskommisær, Formand for Horsens Ingeniørforening og siddet i ledelsen for Sydjysk Ingeniørforening.

Chr. M. Østergaards nekrolog (Horsens Avis, 12.07.1938) slutter med ordene:

“Han var arbejdsom og udholdende som få. En arbejdsdag fra kl. 4 morgen til kl. 23 aften var for ham ikke nogen sjældenhed. Dertil var han en vennesæl mand, afholdt af alle – af byens styrere, skolens elever og af menigmand i havnens tjeneste – og han var sig sit ansvar bevidst under alle forhold. Han har været Horsens by en god mand, og som sådan vil hans minde blive bevaret og æret langt frem i tiden. Og megen medfølelse vil i disse dage samle sig om fru Østergaard og ægteparrets fire voksne børn.”

Læs mere

“Dødsfald: Havneingeniør Chr. M. Østergaard døde i Dag” (Horsens Avis, 12.07.1938)

“Havneingeniør, cand. poyt. Chr. M. Østergaard død” (Horsens Socialdemokrat 12.07.1938)

En sjælden dygtig, samvittighedsfuld og arbejdsom embedsmand i Horsens, havneingeniør Østergaard, er gået om bag jerntæppet. I torsdags lod han sig indlægge på Kommunehospitalet lidende af tarmslyng, en operation var nødvendig, men den havde Østergaard ikke kræfter til at stå igennem….
Læs resten af artiklen her

“Havneingeniør Østergaards jordefærd” (Horsens Avis 16.07.1938)

På Horsens gamle kirkegård stødtes i eftermiddags havneingeniør Chr. M. Østergaard til hvile. Forud gik en stemningsfuld og smuk højtidelighed i Klosterkirken. I det store følge sås bl.a. medlemmer af byrådet med borgmester Axel Sørensen i spidsen. Repræsentanter for Håndværker- og Industriforeningen, Horsens Tekniske Skole dens lærere og elever og for havnens stab af arbejdere og funktionærer. Videre sås byens politimester, postmester og stationsforstander i galla. Direktør Haugsted fra Statstilsynet med håndværker-undervisningen, en lang række af lederne af de firmaer, der har tilknytning til Horsens Havn, og mange flere …. Læs resten af artiklen her