Chr. Hygom

Chr. Hygom (Sagfører, f. – d. 08.12.1927)

Horsens Avis, den 09.12.1927

Dødsfald

En af Horsens ældre borgere, fhv. Kæmner, Sagfører H. Chr. Hygom er i aftes pludselig afgået ved døden som følge af et hjerteslag.

Afdøde, der blev knap 74 år gammel, havde været Horsens Kommunes Kæmner i ca. 17 år, nemlig fra 1900 til 1917, da han tog sin afsked. Før den tid havde han i flere år drevet Sagførerforretning her i byen.

Personlig var Kæmner Hygom en noget utilnærmelig mand, men som leder af de kommunale kontorer, der efter hans afgang blev delt i forskellige afdelinger skal han havd det bedste lov. Han havde selv en gennemført orden i sine sager. Og han krævede det samme af sit personale. Od det var i hvert fald ikke hans skyld, at kommunens administrationsudgifter efterhånden er svulmet op.

Afdøde var tillige revisor for Horsens Bank og for to af Horsens Privatbaner, hvilke hverv han varetog til sin død. Han efterlader sig enke og voksne børn.

Dødsannonce

Sagfører Chr. Hygom er i aftes pludselig afgået ved døden. Horsens 9/12-27. De bedrøvede efterladte hustru og børn

Begraves tirsdag den. 13. ds. Kl. 14:15 fra hjemmet.

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklips-kartotek