Chr. Hvilsted Nielsen

Chr.Hvilsted Nielsen (Fhv. forstander, f. 20.02.1890)

Fhv. forstander for Horsens Handelsskole Chr. Hvilsted Nielsen, Vejlevej 46, kan på søndag fejre sin 80 års fødselsdag.

Gennem en menneskealder stod Chr. Hvilsted Nielsen i spidsen for undervisningen ved Handelsskolen, der sidste år havde bestået i 100 år.

Han efterfulgte i 1935 N. O. Westberg og bestred med dygtighed stillingen som forstander i 26 år. Ved sit 25 års jubilæum i 1960 blev han fejret af skolens og Horsens Handelsstandsforenings bestyrelser.

Under Hvilsted Nielsens ledelse var Horsens Handelsskole præget af en stadigt opadgående linje, ligesom en gennemgribende omlægning af undervisningen fandt sted i hans tid, således at den kom til at omfatte alle tre linjer inden for lærlingeskolen. Senere er undervisningen som bekendt blevet udbygget med den højere handelseksamen.

Mange af Hvilsted Nielsens gamle elever vil sikkert sende ham en venlig hilsen på hans 80 års fødselsdag.

Læs artiklen fra Horsens Folkeblad d. 18. 02.1970