Carsten Kipper Thau

af Lars Bo Larsen

Carsten Kipper Thau, født d. 8. juli 1947 i Horsens, søn af bogtrykker Hans Børge Kipper Thau og hustru forretningsindehaver Inger Thau f. Laursen. Nysproglig student fra Horsens Statskole i 1966. Cand. phil. i idehistorie 1973, uddannet i Århus, Frankurt am Main og Cambridge. Har skrevet artikler og bøger om billedkunst, arkitektur, design og film.

Lektor ved Center for Kulturforskning på Århus Universitet og Arkitektskolen i Århus (1976 – 1994). Samt tilknyttet Københavns Universitet ved Institut for Litteraturvidenskab. Siden 1996 professor ved Arkitektskolen i København. Carsten Thau modtog i 2002 N.L. Høyen Medaljen, der hvert år uddeles af Det kgl. Danske Akademi til en person, der har ydet en indsat af høj kvalitet inden for fortolkning, forskning eller formidling af de skønne kunster.

Blandt Carsten Thaus publikationer er “Filmen som verdensteater” og monografien “Arne Jacobsen” (1998 s.m. Kjeld Vindum).

Medarbejder ved forskellige udstillinger i Danmark.

Kilder:

  • Årsberetning fra Horsens Statskole For Skoleåret 1966 – 67
  • Wikipedia opslag: Thau, Carsten
  • Inge Mørch Jensen, Peter Kühn – Nielsen: Carsten Thau i Den Store Danske. Gyldendal.