Cand. Pharm. W. Sørensen

Direktør W. Sørensen

Født d. 28. marts 1835 i København. Død juli 1892. Søn af justitsråd Sørensen, der var hofskriver hos enkedronningen Marie Sofie Frederikke.

I 1873 købte han sammen med I. Z. Levy og Arnold Levy bryggeriet Frederikshaab, som han ledede sammen med Arnold Levy frem til foråret 1874. D. 7. april afstod han sin del af bryggeriet sammen med Z. I. Levy til Arnold Levy for 37.000 Rdl. Herefter rejste han til Odense og blev direktør for et nyt bryggeri.

Læs også artiklen om Horsens Bryghus

Læs mere

66.84 – Horsens Bryghus’ historie gennem 75 år : 1859 – 18. maj – 1934 / tekst: C. P. N. Nørgaard. – Horsens : Backhausens Bogtrykkeri, 1934. – 67 sider : ill.