C. Bruno Pedersen f. 1892 – d. 2. november 1972

C. Bruno Pedersen virkede i en menneskealder ved Horsens Kommune, først som skovfoged, senere udnævntes han til skov – og parkinspektør.

C.  Bruno Pedersen var en kompetent forstmand. I en årrække var han formand for De samvirkende danske Skovforeninger samt medlem af redaktionsudvalget for Skovbrugstidende. Han havde været medlem af bestyrelsen for Horsens Turistforening. Naturfredningen lå ham stærkt på sinde, og han var ved sin død formand for Naturfredningsforeningens lokalkomité.

Kilde: Horsens Folkeblad,  d. 3. november 1972.