C. E. Hamle

Carl Emil Hamle blev født d. 22/1 1906 i Århus. Forældrene var togfører Rasmus Jensen og Ane Margrethe Andersen.

Han fik sin handelseksamen i 1927 i Århus, og blev Cand. Mag. i 1937 ligeledes i Århus, og i 1939 bestod han handelsfagseksamen.

I årene 1922 til 1931 var Carl Emil Hamle korrospondent i Århus. I 1931 blev han lærer ved Århus Handelsskole. I 1937 blev han lærer ved Købmandsskolen i København. I 1938 blev han adjunk ved Den jyske Handelshøjskole og Handelsgymnasiet i Århus.

D. 19/8 1937 blev han gift med Eva Anna Elise Christiansen.

D. 1/4 1958 begyndte han på Ingeniørskolen i Horsens, og den sidste optegnelse på hans ansættelse er for skoleåret 1973-1974.

Carl Emil Hamle har bl.a udgivet “Idéhistorie” i 1966.

Artikler fra Horsens Folkeblad:

Lektor C. E. Hamle, der har udsendt ottende bind af en serie på tolv kulturhistoriske essays, siger noget om at skrive, yde – og skelne mellem ægte og uægte romantik. (Horsens Folkeblad, 22.07.1967)

Læs artiklen

Læs mere:

99.3376 Magister-staten 1967 / udg. af Magisterforbundet ; under redaktion af Hans Hald Jensen og Tage Kaarsted. – 6. udgave. – Magisterforbundet, 1968. – 690 sider

60.7 Ingeniørskolen i Horsens. Horsens Teknikum Beretning om Ingeniørskolen i Horsens. – Horsens : Ingeniørskolen i Horsens, 1962 – .