Byvandring: Vor Frelsers KirkeVor Frelsers Kirke. Foto fra Byarkivet, B5070

Vor Frelsers Kirkes bygningshistorie starter som et lille kongeligt kapel opført 1200-25 i romansk stil og indviet til Skt. Jacob (Skt. Ib). I forbindelse med dette lille kapel lå formentlig også en kongsgård, og i ufredstiden 1310-15 blev kirke og gård beskyttet af en dyb voldgrav, der gik hen over det ellers nyanlagte torv.

Kirken har sandsynligvis fungeret som valfartskirke i middelalderen. I 1350 ombyggedes kirken i gotisk byggestil med sideskibe og våbenhus, hvor en færist sikrede, at dyr ikke kunne slippe ind.

I 1481 blev kirken af Valdemar Atterdag gjort til sognekirke, men efter Reformationen (1536) overgik dette hverv til Klosterkirken.

1738 skænkede Claus Cortsen kirken det løgformede spir og efter en del bygningsændringer og fornyet inventar, blev den atter sognekirke i 1794; samtidig skiftede den navn til Vor Frelsers Kirke. Klosterkirkens smukke prædikestol blev ved denne lejlighed overført hertil.

Se næste stop på byvandringen

Læs også artiklen om Vor Frelsers Kirke og Klosterkirken

Læs mere:

46.4 Horsens, Guide til det gamle Horsens / tekst …: Annette Hoff. – Horsens Museum, 2004. – 23 sider : ill.