Byvandring: Søndergade 32Søndergade 32. B1997

Søndergade 32 er opført af Knud Sørensen Monbjerg 1772, og er Søndergades eneste bevarede bindingsværksgård. Over porten er stadig portoverliggeren med hans og hustruens initialer.

Knud Sørensen Monbjerg forfader Jens Sørensen Monberg (d. 1683) drev herfra landbrug i købstadens fælles bymark. Senere kom gården i Gylding-familiens eje, og svigersønnen, doktor Lindemann, overtog den i 1864.

Søndergade 32

Doktor Lindemann modtog gerne stenøkser som betaling for sin lægegerning, og lavede derfor et stort lyst rum til sine mange oldsager. Han satte større vinduer i sidehuset for bedre at kunne få dagslys ind i sin oldsal.

Portoverligger med Knud Sørensen Monbjerg og hustrus initialer

Se næste stop på byvandringen

Se også artiklen om Søndergade

Læs mere:

46.4 Horsens, Guide til det gamle Horsens / tekst …: Annette Hoff. – Horsens Museum, 2004. – 23 sider : ill.