Byvandring: Søndergade 31Søndergade 31. Foto fra Byarkivet, B1966

Søndergade 31 er opført til stormagasinet Wessel & Vett i 1882.

Søndergade 31

Se også artiklen om Søndergade

Se næste stop på byvandringen

Læs mere:

46.4 Horsens, Guide til det gamle Horsens / tekst …: Annette Hoff. – Horsens Museum, 2004. – 23 sider : ill.