Byvandring: SkolegadeB2543

Skolegade hed i 1600-årene Bjerregade, og den førte ud til købstadens marker. Gaden fik senere sit nuværende navn efter den østre kommuneskole øverst i gaden.

Den middelalderlige voldgrav krydsede gaden ud for nummer 6, hvor huset blev nedrevet, fordi det blev ved med at synke.

Skolegade set fra Nørregade

Se også artiklen om Skolegade og Borgerskolen i Skolegade

Se næste stop på byvandringen

Læs mere:

46.4 Horsens, Guide til det gamle Horsens / tekst …: Annette Hoff. – Horsens Museum, 2004. – 23 sider : ill.