Byvandring: KattesundKattesund

Kattesund er betegnelsen på en gade, der på sin ene side har bebyggelse, mens der er vold (evt. med befæstning) på den anden side; navnet har overlevet siden middelalderen. Kattesundsport var en af de 5 byporte.

Se også artiklen om Kattesund

Se næste stop på byvandringen

Læs mere:

46.4 Horsens, Guide til det gamle Horsens / tekst …: Annette Hoff. – Horsens Museum, 2004. – 23 sider : ill.