Byvandring: HestedamsgadeHestedamsgade. B1362

Hestedamsgade blev anlagt omkring 1500-årenes slutning, da byen voksede ud over sine gamle volde og grave, og Søndergade blev forlænget fra Graven mod vest. Gaden, der førte hen til en lille dam, hvor man vandede hestene, blev senere forlænget med Hestedamsallé, nu Allégade.

Se også artiklen om Hestedamsgade

Se næste stop på byvandringen

Hestedamsgade

Læs mere:

46.4 Horsens, Guide til det gamle Horsens / tekst …: Annette Hoff. – Horsens Museum, 2004. – 23 sider : ill.