Byvandring: Det Lichtenbergske Palæ

Jørgensens Hotel, Søndergade 17. Billede fra 2009

Lichtenbergs Palæ er et grundmuret barokpalæ, som etatsråd Gerhard de Lichtenberg (1697-1764) lod opføre i 1744. Bygmester var N.H. Rieman.

Den smukke dørportal af sandsten er skabt af Didrich Gerchen (kendt fra Fredensborg og Frederiksborg slotte, men også fra Lichtenbergs gravmonument i Klosterkirken). Over døren står: Wass Gott Beschert Uns Niemand Wehrt = ”Hvad Gud har givet, kan ingen tage fra os”. Den gyldne stjerne øverst på facaden er et af symbolerne i det Lichtenbergske skjold.

Efter en solid handelsuddannelse i Flensborg blev Gerhard Lichtenberg i 1728 gift med borgmesterdatteren Bodil Hofgaard, og derefter indgik han i faderens og morbroderens købmandsvirksomhed i den daværende gård på Søndergade.

Som eneste arving fik han senere en anseelig formue, for hvilken han begyndte at opkøbe jordegods. I 1750’erne ejede han således 10 herregårde med tilhørende kirker, hvor Riemann ligeledes var bygmester ved større ombygninger. Bidstrup Gods (ved Randers), der blev stamhus i 1763, er stadig i familiens eje.

Gerhard de Lichtenberg havde desuden stor indtjening ved eksport af korn til Norge. Han var fabrikant: Engelsholm (teglværk), Haraldskær (kobber) og Randbøldal (papir). Lichtenberg var også en af de store pengeudlånere på Snapstinget i Viborg og endelig var han skibsreder.

19. maj 1749 overnattede Frederik 5. i Lichtenbergs Palæ på sin rejse på vej til Norge, og ved den lejlighed blev Lichtenberg af kongen udnævnt til etatsråd.

Palæet var indrettet med en pragt, der kun sjældent sås i en dansk købstad: Forgyldte stole med silke og gyldenlæder, lakerede og indlagte skabe, et kunstkammer med over 300 rariteter, over 375 sølv- og guldgenstande, omkring 1000 bøger og på Kongens Kammer en våbensamling med sjældne pragtvåben.

Bag palæbygningen, hvis bagside var i bindingsværk, strakte den store grund sig med stalde, lader, magasiner, havehuse og vognport helt op til Mælketorvet. Lichtenbergs tjenestefolk og håndværkere beboede alle de små huse langs Gravens vestside og Mælketorvet og den første del af Grønnegades sydside.

Se også artiklerne om Gerhard de Lichtenberg og Jørgensens Hotel samt Lichtenbergsgade

Se næste stop på byvandringen

Læs mere:

46.4 Horsens, Guide til det gamle Horsens / tekst …: Annette Hoff. – Horsens Museum, 2004. – 23 sider : ill.