Byvandring: Den nye ToldbodHorsens Toldkammer, B4231

1881 opførtes en ny havnefogedbolig. Med havneudvidelsen fulgte også behovet for en ny toldbod, og denne opførte Hack Kampmann i 1913 på den nordlige havnekaj.

Fra den ældste Toldbod kan man se over til den ”nye” Toldbod, og bygningen, som er opført på nedrammede egepæle på 12-13 meters længde, blev landets største toldbygning set i forhold til byens indbyggerantal.

Se også artiklen om Horsens Havn

Se næste stop på byvandringen

Læs mere:

46.4 Horsens, Guide til det gamle Horsens / tekst …: Annette Hoff. – Horsens Museum, 2004. – 23 sider : ill.