Byvandring: Den gamle banegårdStationspladsen B2182

Jessensgade hed fra anlæggelsen i 1868 Stationsvejen, men blev senere navngivet efter kammerherre Christian von Jessen, der var borgmester og byfoged 1859-84. Horsens fik jernbane i 1868 såvel sydpå som nordpå. Stationen var placeret omtrent der, hvor Vitus Berings Plads er i dag.

Foran stationsbygningen stod et smukt springvand.

Efterhånden førtes mange lokale privatbaner til Horsens, men de fik deres egen banegårdsbygning. Pladsmangel på baneterrænet betød, at man i 1929 blev nødt til at flytte stationen ud til den nuværende placering i Bygholm Enge, som området dengang blev kaldt.

Se også artiklerne om Stationspladsen og Horsens Banegård

Se næste stop på byvandringen

Læs mere

46.4 Horsens, Guide til det gamle Horsens / tekst …: Annette Hoff. – Horsens Museum, 2004. – 23 sider : ill.