Bygholm Landbrugsskole

Bygholm Landbrugsskole. Foto 2009

Bygholm Landbrugsskole er én af Danmarks største landbrugsskoler og ligger i udkanten af Horsens. Skolen har eget landbrug med markbrug og kvægbesætning.

På Bygholm udbydes alle trin i landbrugsuddannelsen samt overbygningsuddannelserne.

Historie:

Horsens Landbrugsforening tog i 1930’erne initiativ til igangsætning af en række landbrugsfaglige kurser for egnens landboungdom. Undervisningen foregik over 10 eftermiddage, og tilslutningen var meget stor. Følgen heraf blev, at Landbrugsforeningen satte spørgsmålet om oprettelse af en egentlig landbrugsskole til debat på generalforsamlingen den 1. december 1943. Dette resulterede i en beslutning om at forsøge tegning af en grundkapital til skolen.

Denne tegning gav i det følgende år særdeles gunstigt resultalt, nemlig et beløb på 360.000 kr. fra ialt 1650 interesserede. Dette flotte resultat betød, at Landbrugsforeningen den 29. juli 1945 indkaldte til stiftende generalforsamling i den selvejende institution Bygholm Landbrugsskole.

Etableringen af skolen skulle i gang hurtigst muligt, men krigen kom i vejen. Bygholm Landbrugsskole erhvervede et areal på 44,5 ha fra Horsens by i 1946. Det eneste man kunne få tilladelse til at opføre i første omgang, var en ladebygning, så avlen på jorden kunne bringes under tag. Ladebyggeriet gennemførtes i 1947.

Efter krigen gik der hele syv år, før man i juli 1954 fik tilladelse til at starte byggeriet, og i oktober 1954 startede byggeriet af selv skolen. Planen var at skolen skulle stå færdigt i november 1956, men man løb ind i nye problemer: streng vinter, inddragelse af materialebevillinger, strejke med videre. Alt dette medførte, at kun ca. halvdelen af skolen kunne stå færdig i november 1956, mens resten først var færdig i sommeren 1957.

Den officielle indvielse af skolen fandt sted den 26. juli 1957.

Læs mere på skolens hjemmeside.

One thought on “Bygholm Landbrugsskole

  1. Pingback: LANDBRUGSSKOLEOPHOLD | Kanne`s hjemmeside

Der kan ikke kommenteres.