Bygholm Lystfisker – og Baadeejerforening. Historisk Kalender, september 2003

Godt 15 år efter at Bygholm sø blev dannet, stiftedes den 18. oktober 1934 Bygholm Lystfisker- og Baadeejerforening. For at bedre forholdene for lystfiskerene udsattes i 1937 ca. 25.000 gedder og et par år efter opfordrede B.L.B. Horsens byråd til at udrydde de oddere, som levede i søen og af dens fisk. I 1939 blev pålagt skovfogden at skyde fleste af odderne.

Indtil da havde B.L.B. holdt til på søens sydside, som det ses på det lille billede, men klubbens aktiviteter medførte et ønske om eget klubhus. Da det i 1942 blev opført, skete det på nordsiden af søen, hvor klubhuset stadig ligger, og hvor der nu drives restaurant Kystens Perle. Huset blev beslag af tyskerne i 1943, og først efter krigen etableredes bådebroer på nordsiden af søen, tæt ved klubhuset.

I 1959 nedlagdes elværket ved søens østlige ende og en fisketrappe blev etableret. At fisketrappen virkede og havde betydning fremgik af fangsten af en havørred i Bygholm sø i 1961.

i 1971 udsattes sandart i søen samtidig med at fisken blev totalt fredet indtil 1975, hvor den første sandart blev fanget. Planerne for at skabe variation i fiskebestanden i søen medførte desuden udsættelse af åleyngel i 1988.

I 1988 udvidedes klubhuset til den størrelse det i har dag og som det ses på det store fotografi. Det udgør nu kærnen i et rekreativt område med bådehavnen, campingplads, udendørs arealer og altså den hyggelige sørestaurant, som siden 1959 har haft spiritusbevilling og dermed givet den besøgende mulighed for en svalebajer på varmesommerdage.

 

 

 

07. september 1903:

I Lørdags Eftermiddag, da Købmand E.V. Lassens karl kom kørende ad Smedegade, blev der beredt Horsens Ungdom en glædelig Overraskelse, idet en Tønde, indeholdene 700 punds sirup, faldt af Vognen og gik i stykker, saa den søde Vædske flød i stride Strømme hen af gaden. Efter at Børnene havde delikateret sig sig med den spildte sirup, vadede de omkring i den, akkurat som man ser dem vade i Stranden.

08. september 1923:

Skovridergaarden i Borgergade. Paa det nedsatte Udvalgs Vegne har Fabrikant M.A. Petersen og Redaktør Christensen ført forskellige Forhandlinger angaaende Købet af Skovridergaarden i Borgergade, der som bekendt er udbudt til Salg og som der heri Byen er almindelig Stemning for at erhverve for at kunne frigøre Klosterkirken.

03. september 1943:

De første Standretsdomme i Horsens. Ved den tyske Krigsret blev i Tirsdags afsagt følgende Domme over danske Statsborgere i Horsens: Kobbersmed Henry Edvard Rumph, 1 Aars fængsel, fordi han 30.-8.-43 fornærmede en dansk Frivillig ved den tyske Værnemagt ved skældsord. Kontorist Max C.H. Larsen. 1 Aars fængsel , fordi han den 29.-8.-43 har afrevet en Plakat med Bekendtgørelser om Undtagelsestilstanden.

11. september 1963:

Fjernvarmeværket skal opføres i Østergade. Byrådet godkendte i aftes placeringen, men vil, når projektet er udarbejdet, ved ekspertbistand sikre sig, at det ikke bliver til gene for kvarteret.

16. september 1983:

Det nye vandtårn ved Ørnstrup Møllevej belønnes i dag i Munchen med Den europæiske Stålbyggeunions årlige stålpris. Ved højtideligheden på Hotel Bayrische Hof er der repræsentanter fra firmaet Møller og Jochumsen, I. Kryger, civilingeniør Kjeld Thomsen, driftsleder I. J. Weichel og viceborgmester Erling Jensen . Vandtårnet får sin diamantformede 200 tons tunge “hat” placeret ved hjælp af fire kæmpekraner om to uger.