Bryrup-banen

Tog HBJ nr. 2 personvogn B13 og post- og bagevogn D 31 over gudenesbroen 1 1.jpg

I 1899 startede Bryrup-banen som en smalsporbane med en sporvidde på 1000 mm. Den mest imponerende ingeniørbedrift på smalsporsbanen var krydsningen på Gudenåen i Træden skov på en 45,7 meter lang gitterbro, der dengang var Nordeuropas højeste, 13,4 meter over åen.

Efter opførelsen af Vestbirk Vandkraftværk i 1924 blev det meste af Gudenåens vand ledt udenom det gamle løb, så man kunne nøjes med at lægge åen i to rør og bygge en dæmning ovenpå, således at en baneudvidelse til normalspor var en mulighed.

Først i 1929 blev smalsporsbanen dog ombygget til normalspor, og samtidig blev banen ført videre til Silkeborg, hvorved den samlede strækning på 60 km stod færdig.

Banen transporterede primært en blanding af passagerer, gødnings- og foderstoffer og dyr til slagteriet i Horsens. I banens sidste år kom der også en del vogne til Østbirk med tømmer, hvilket var medvirkende til, at trævarer blev den største godstype fra 1962.

Fra d. 19. august 2013 frem til d. 1. juni 2014 kan man besøge en udstilling om Bryrupbanen i Gedved Egnsarkiv. På udstillingen kan man bl.a. se Lundum Stations baneformand Henry Bahnsens skinnecykel og hans kasket, en af de sidste billetter fra Vestbirk Station og mange andre spændende genstande.

Udstillingen suppleres med en videofilm om Bryrupbanen i Østbirk i år 1968 og Veteranbanen Bryrup-Vrads i år 2008.

Se mere på arkivets hjemmeside

Artikler fra Horsens Folkeblad

Bryrup-banen får antagelig lov til at leve et år mere 09.11 1966

De sidste 7 år blev Bryrup-banens skæbne 05.09 1967

Se også artiklen om Odderbanen