Boller Mølle

Boller Mølle

Siden senmiddelalderen har der ligget vandmøller langs Klokkedal Å med tilknytning til Boller. Nedermølle kendes fra 1492 og Overmølle (senere Boller Savmølle) kendes fra 1683. Disse blev nedlagt i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet.

Boller Mølle blev opført omkring 1880 lidt længere opstrøm, lige syd for landevejen mellem Glud og Horsens. Den var oprindelig en kornmølle, men anvendes i dag kun til beboelse. Der er stadig vandføring, stigbord, malekarm, vandhjul samt stor aflang mølledam. Møllebygningen har langsider og gavle i bindingsværk, taget er skiferbeklædt. Den ejes af staten.

Se originalartiklen på Horsens Museums hjemmeside

Se også artiklerne om Boller Slot og Boller husmandskoloni