Boligforeninger. Historisk kalender, september 1995

Det store billede viser boligkomplekset Sønderport fra 1940. Gaden til højre er Frejasgade. Det var det første første byggeri Arbejdernes Andelsboligforening af 1938 (A.A.B.) lavede. Den første indflytning skete allerede den 17. oktober 1939, da en opgang i Odinsgade og tre opgange langs Sønderbrogade var færdiggjort.

 

Mangel på gode og billige boliger var stor i Horsens i slutningen af 1930`erne. Arbejde var der ikke meget af, slet ikke for byggefagenes folk. Den 13. april 1938 vedtog Rigsdagen en ny boliglov, hvori der blev afsat 100 mill. kr. til lånemidler for bl.a. boligforeningers byggeri for mindrebemidlede. Bolignøden, arbejdsløsheden og den nye boliglov medførte, at nogle medlemmer af Byggefagenes Sammenslutning i Horsens stiftede A.A.B. den 6. september 1938.

Grunden var hermed lagt til de andelsboliger, som A.A.B. lod bygge fra 1938 og til i dag. For eksempel opførte boligforeningen i løbet af denne periode de fire “byporte” Sønderport, Vesterport, Østerport og Nørreport.

Der blev i årene efter A.A.B. s start dannet seks andre boligforeninger, der tog A.A.B. s ide op. Det lille billede viser Andelsboligforeningen Odinsgaards byggeri på Sønderbrogade fra årene mellem 1944 – 1949.

Selv om økonomien var stram, og det var svært for boligforeningerne af skaffe materialer under og efter besættelsen, formåede de alligevel at leve op til deres formål: at skaffe gode boliger, hvor huslejen ikke blev større end de udgifter, som byggeriet og administrationen medførte. I denne sammenhæng kan det nævnes, at huslejen for de første tre værelses lejligheder i A.A.B. var 780 kr. om året, mens den gennemsnitlige årsløn for en faglært arbejder var ca. 3700 kr.

 

 

06. september 1895:

Jagtaflysning: Da Jagten er mig overdraget af A. Jakobsen Gjedved, forbydes al ulovlig Jagt. og Enhver, som træffes , vil blive draget til Ansvar efter Loven. Marius Frandsen, Gjedved.

19. september 1915:

Annonce: En militærfri Karl søger plads fra 1. November som Forkarl eller Bestyr, hvor Manden er indkaldt; en Plads, som jeg for Tiden har. Harald Kvist, Breth.

03. september 1935:

Den nye Tennishal, der nu er færdig tages i Brug Mandag d. 16. September.

06. september 1935:

Horsens Automobillagers tidligere Indehaver, Chr. Andersen og Frue er i dag startet paa en Biltur til Tyskland og Frankrig.

25. september 1945:

Annonce i Horsens Avis: Hans Majestæts 75 Aars Fødselsdag, som vi er saa lykkelige at kunne fejre i et frit Danmark, vil vi gerne benytte som Lejlighed til at rette en Tak til alle vore Kunder for deres Taalmodighed i de fem lange Aar. Snart vil der atter være Varer i Butikkerne og det rigtige Sted at handle vil da atter være Grønfeldt.

16. september 1955:

For de Mennesker, der ikke har nok i Regnvejret, men ønsker mere Vand paa Kroppen, skal vi oplyse , at Badeanstalten ved Fjorden stadig er aaben. Der lukkes ikke før 15. oktober.

04. september 1975:

Bustur til Flensburg: Afgang hver tirsdag, torsdag samt lørdag kl. 7.30 fra Berings – Plads. Pris 15.-, Billetbestilling Kaj Frydendals Turist – Trafik.