Børnehjælpsdagen. Historisk kalender, april 1992

Det store billede viser et udsnit af optoget på børnehjælpsdagen i juni 1919. Børnehjælpsdagen startede i 1904 med det formål at samle penge ind til børnehjem, asyler osv., da sådanne børneinstitioner overvejende blev drevet ved hjælp af privat godgørenhed.

Børnehjælpsdagen blev arrangeret af en kreds af byens borgere og bestod af en lang række aktiviteter, der skulle skaffe penge til det gode formål. I 1919 bestod programmet af husstandsindsamlinger om formiddagen, og om eftermiddagen kom dagens højdepunkt med store vognoptog gennem byens gader. Forskellige fag, foreninger eller virksomheder havde hver deres vogn, og undervejs gennem byen gjaldt det om at rasle flest penge ind.

Det er sådanne vogne, vi ser på billederne her. Den ene er sportens vogn fra 1919, den anden er lærernes og lærerindernes vogn fra en senere børnehjælpsdag. I 1919 var det postbudene, der vakte størst succes og samlede flest penge ind. Efter optoget fulgte en række svømmekonkurrencer og kapsejladser i havnen, og endelig om aften var der alle mulige forlystelser i Carolinelund og Folkets Lund. Der var sangkor, skydetelte  og ægteskabsbureau. Man kunne se en mand, der var skudt i hul i, en kvinde, der både var menneske og maskine og mange andre spændende ting – alt fremført af lokale borgere.

I 1919 lykkedes det indsamle ca. 45.000 kr., hvilket må siges at være et ganske anseeligt beløb for datid.

12. april 1892:

På Horsens Byråds møde den 11/4 1892 modtag man en bevilling fra Indenrigsministeriet til at udtørre og med ejendomsret at erhverve den del af Horsens fjord, der støder op til Horsens by og havn, Flasken kaldet.

17. april 1912:

Solformørkelse var – næst efter den frygtelige katastrofe, som optager sindene jorden over – dagens begivenhed. Solen skinnede som på en højsommerdag og ved middagstid begyndte formørkelsen. Mellem 20 minutter over et og halvto var solen dækket bortset fra en smal stribe i nordvest. Publikum fulgte med fra vinduer og gader og stræder.

23. april 1932:

Borgerskolen i Allègade og Tordenskjoldsgade skal istandsættes og rækkehusene ved Løvenørnsgade vil nu blive påbegyndt snarest for at nedsætte arbejdsløsheden.

26. april 1952:

1/3 af byens gaslygter er nu fjernet og erstattet af elektriske lamper. Der er endnu 350 – 400 gaslygter tilbage, men de forsvinder lidt efter lidt afhængig af, hvornår der er vekselstrøm i hele byen.