Beringparkens indvielse 1957. Historisk Kalender, september 1992

Dette billede stammer fra indvielsen af Beringsparken og mindesmærket for Vitus Bering med to originale kanoner fra Berings skib. Den 7. september 1957 foretog statsminister H.C. Hansen indvielsen af parken, der var udarbejdet af professor C.Th. Sørensen og betalt af sagfører Danielsens legat til forskønnelse af Horsens.

De to kanoner var støbt i 1733 på Kamtsjatka i Sibirien og var en del af ialt 14 kanoner, der udgjorde den armering skibet “Sankt Peter” førte, da Vitus Bering satte ud på sin sidste store videnskabelig ekspedition i juni 1741, betalt af den russiske zar.

Vitus Bering og hans skib nåede ikke hjem igen, og Bering selv afgik ved døden på den senere navngivne Berings Ø, hvor skib og mandskab var strandet, efter som de første at have opdaget Alaska. En del af mandskabet nåede dog tilbage, men måtte efterlade mange ting på øen, deriblandt Vitus Berings lig og de kanoner, som “Sankt Peter” havde båret.

Historien bag kanonernes overflytning til Horsens startede i 1937, da statsbibliotekar Erling Stensgaard i en tysk bog fandt et billede af disse 14 kanoner frilagt på Beringsøens strand. Han fik den ide, at Horsens burde få et par af dem, således at man i et monument kunne hædre Vitus Bering, og det er Stensgaards fortjeneste, at kanonerne kom til Horsens.

Fra tanke til virkelighed blev der langt og først i 1950`erne kom der gang i sagen, som også blev støttet af daværende statsminister H.C. Hansen og socialminister Bomholdt, også formanden for Beringskomiteen, atomfysikeren Niels Bohr gjorde et stort arbejde. Den russiske stat hentede med stor velvillighed to kanoner på øen, og den 3. august 1956 blev de overrakt den danske stat af admiral A.G. Golovko.

Efter konserveringen kunne de overføres til Horsens, hvor man havde planlagt et anlæg for Vitus Bering. Man havde i Horsens og Beringskomiteen haft mange tanker om Mindemærkets udformning og bl.a. afholdt en konkurrence i 1941, men økonomiske problemer vanskeliggjorde projektet, og først i 1957 får man løsningen med de to kanoner placeret i Beringsparken.

De to kanoner er stadig de eneste materielle levn vi i byen har overleveret om Vitus Bering, og dermed udgør de et enestående minde om en person, der formåede at satte Horsens på verdenskortet.

06. september 1892:

Horsens byråd holdt ekstraordinært byrådsmøde om de foranstaltninger, der er truffet og yderligere skal træffes for at tage imod en eventuel kolera. Epidemihuset er udvidet og pavillionen i Karolinelunden samt en del af Bastian er inddraget til epidemihus og observationslokaler.

23. september 1912:
Dansk Kvindesamfund begynder sit arbejde for vinteren med et møde med fru Cyrithe Lemcke. Mødet er et led i agitationen for kvinders valgret.

19. september 1942:

Statsskolens sportsplads blev indviet i dag. På den smukt beliggende plads ved Bygholm mødtes idag eleverne fra Statskolerne i Vejle, Århus, Silkeborg og Horsens til en række sportskampe.

09. september 1952:

Kong Frederik på besøg i anledning af Landsjersey – skuet, kornmods – regattafesten den 4 – 6 / 9. Kong Frederik ankom til Horsens lørdag kl. 14.00 med Dannebrog, men desværre druknede hans besøg på dyrskuepladsen i regn. Allerede kl. 16 forlod kongeskibet igen Horsens.