Arbejdernes Byggeforening, Stefansgade. Historisk Kalender, januar 1989

De 5 gule huse overfor bryggeriet blev taget i brug i 1876.

Bygherreren, Arbejderens Byggeforening, var stiftet af en kreds af byens borgerskab, som ville vise den voksende arbejderklasse, at de konservative borgere var bedre skikket til at løse de sociale problemer end den omsiggribende socialistiske bevægelse.

De 18 lejligheder er af langt bedre kvalitet end andet samtidigt boligbyggeri for arbejdere. Hver bolig bestod af 2 værelser og køkken med indlagt vand. I gården var fælles vaskehus og lokummer.

Byggeriet blev finansieret ved aktietegning, og blandt aktionærerne finder vi næsten alle i byen, der førte titel af fabrikanter, grosserer og købmand.

Konsul Chr. Fog købte 30 aktier á 50 kr., men han har sikkert fået leverancen af materiale fra sin tømmerplads ved siden af byggepladsen. Købmand P. Houmann havde 20 aktier og fik til gengæld sit navn på gaden langs gavlen af husene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 thoughts on “Arbejdernes Byggeforening, Stefansgade. Historisk Kalender, januar 1989

  1. Min far har fortalt at der i vinduet på første sal overfor indgangen til Ceres at der sad en gammel mand i vinduet i lang tid og bare kiggede ud , det viste sig at det var sønnen der havde sat ham der så han kunne hæve hans pension .

Der kan ikke kommenteres.