Anton C. von Lillienskjold

Anton C. von Lillienskjold. B4430

Anton C. von Lillienskjold. Født 6/11-1778 på Sjælland, død den 21/8-1843 i Horsens.

Titler: Kammerherre, Oberst, regimentskommandør, Eskadronchef, Ridder af Dannebrog (fotograf Reinau, Horsens, mellem 1912 og 1939) B4430.