Annette Hoff

af Lars Bo Larsen

Annette Hoff er historiker, museuminspektør og seniorforsker. Hun har arbejdet i museumsverdenen siden 1982 og udgivet en række publikationer om dansk kulturhistorie herunder, landbo -, købstads – og herregårdshistorie samt forskningsprojektet >>Nydelsesmidlernes danmarkshistorie<<.

Byarkivet, B8499. Dr. phil. Annette Hoff.

Annette Hoff blev Cand. phil. i historie 1980 >>Landsskabslovene som kilde til det højmiddelalderlige agrarsamfunds socialstruktur med særlig henblik på forskellen mellem Øst – og Vestdanmark<<. Hun blev Dr. phil. 1998 på disputatsen >>Lov og Landskab<<, hvor hun foretager en grundig undersøgelse af de middelalderlige retskilder, hvori der kastes lys over de danske loves bestemmelser ved at sammenligne dem med frankisk, britisk, irsk og svensk ret. Hun sammenholder landskabs – og gårdmønsteret, som det fremtræder i lovene, med det mønster, som kan iagttages ved arkæologiske udgravninger.

Annette Hoff er tidligere museumsinspektør ved Horsens Museum (1998 – 2013) og er medlem af Landbohistorisk Selskab samt siden 2013 seniorforsker ved Den Gamle By i Aarhus.

Kilder:

Wikipedia opslag: Hoff, Annette

LinkedIn opslag: Hoff, Annette – Seniorforsker, Dr. phil. – Den Gamle By

Horsens Folkeblad den 31. oktober 2018

Århus Stiftstidende den 20. december 2015