Amatørteatre. Historisk Kalender, februar 1995

Den 27. januar 1941 bragte Horsens Avis en stor omtale af en fest, som firmaet Møller & Jochumsen holdt for 500 medarbejdere og gæster ved indvielsen af en ny maskinhal. Som underholdning opførtes i aftens løb en lokal revy med titlen “Knallerten”.

Denne revy blev en så stor succes, at den ansporede de medvirkende til at starte en forening. Den 13. maj fortalte en storannonce, at Dilettantforeningen Amatørringen den følgende søndag opførte Hostrups “Feriegæsterne” samt en revy.

Anmelderserne af denne forestilling var noget modstridende. Horsens Avis sluttede sin anmeldelse med ønsket om bedre spil, medens Horsens Socialdemokrat konkluderede, at “Starten lover godt for den nye Forenings Fremtid”.

Den første tid har nok ikke været ganske harmonisk, for den 17. november 1942 bragte Horsens Avis en fyldig artikel med overskriften “Amatørringen revner med et brag”. Artiklen indeholdt en anmeldelse af foreningens generalforsamling, skrevet af journalisten Hr. Petit (i dag kendte som Arne Myggen). Kunne læsningen af artiklen næsten forsage latterkrampe, så var sagen dog nok så alvorlig, idet man gik fra hinanden i vrede, og der dannedes to foreninger. Den ældste beholdt navnet Amatøringen og den nye kaldte sig Dilettantforeningen af 1942.

Amatøringen satsede en del – og med stort held. Ved generalforsamling i 1945 talte foreningen 600 medlemmer. Et af foreningens højdepunkter var Emil Reesens operette “Farinelli”, der blev dirigeret af komponisten selv.

Dilettantforeingen af 1942, som senere tog navneforandring til Amatør – Teater 1942. lagde mest vægt på komedier og skuespil. I 1951 placerede teatret sig i en enaktskonkurrence blandt de seks bedste i Landet. Det blev med Leck Fischers “Paradiset”.

Billederne nedenfor stammer fra Amatøringens forestilling den 19. november 1948 “Scapins Gavtyvestreger” af Moliere og Amatør – Teatret 1942`s opførelse af Leck Fischers “Moderhjerte” den 13. marts 1949.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04. februar 1895:

Tandlæge R. Møller i Aarhus har erholdt Tilladelse til besøgsvis at udøve Tandlægevirksomhed i Skanderborg og Odder samt i Kolin og Hornslet under Randers Amt, saa længe der ikke er bosat nogen Tandlæge paa nævnte Steder.

10. februar 1915:

I Tamdrup Kommune foretages i denne Tid en Pengeindsamling med det Formaal at skaffe Ubemidlede i Kommunen billigt brød. Uddelingen deraf begynder midt i januar Maaned ved Bagere og Brødforhandlerne i Kommunen. Sogneraadsformand, Gaardejer Hr. Tisgaard har givet 100 Kr.

01. februar 1935:

I Gaar Eftermiddags afholdtes der paa Borgermesterkontoret Licitation over Arbejder ved Opførelsen af  en Barak til Epidemiafdelingen paa Horsens Kommunehospital. Kun Skatteydende borgere her i Byen kunne deltage i Licitationen.

17. februar 1945:

“Amatørringen” holdt i Aftes Generalforsamling under Ledelse af Installatør Th. Rasmussen. Det oplyses, at Medlemstallet er steget med 71 til 600.

04. februar 1955:

Horsens og Omegns Skolescene fejrer 25 Aars Jubilæum med Holberg Forestillingen “Maskerade” paa Horsens Teater.

03. februar 1975:

Skuespillerinden Anna Blochs legat, som gives til en kunstner under 25 år, der har vist umiddelbart talent, er blevet tildelt bysbarnet, skuespillerinden Kirsten Olesen, der har fået sit afgørende gennembrud.