Allégade Skole

Allégade Skole – oversigt set fra sydvest. Skolen blev bygget 1859-60, og ophørte som folkeskole 1970 B2411

Den første fattigskole/friskole i Horsens var beliggende i Nørregade 18. Skolen sikrede, da skolegangen var gratis, at børn af fattige forældre havde en mulighed for at komme i skole.

Lokalerne i Nørregade var i mange år alt for små, og det blev derfor i 1850’erne besluttet, at friskolen skulle flytte til Allégade, hvor der til formålet skulle opføres en helt ny bygning. Den nye skole stod klar til indvielse i 1860 og havde fra starten 600 elever. Senere i 1895 blev skolen yderligere udvidet med en gymnastiksal og ekstra undervisningslokaler.

Skoledagene var inddelt således at drengene gik i skole om formiddagen og pigerne om eftermiddagen. Dette blev dog ændret senere.

Både drenge og piger modtog undervisning i religion, dansk, historie, regning, skrivning samt gymnastik for drengenes vedkommende og håndgerning for pigernes.

I 1893 opdeltes Horsens i to skoledistrikter og skolen i Allégade skiftede i den forbindelse navn til Vestre Kommuneskole. I 1927 ændredes dette til Borgerskolen i Allégade og senere igen Allégades Skole, hvilket var navnet indtil den blev nedlagt i 1971.

I dag bliver de gamle skolebygninger benyttet af Horsens Skolemuseum. Original artikel af Anne Sofie Krogh.

Allégade 4, Vestre Kommune Skoles forbygning. B3952

Allégade 4, Vestre Kommune Skoles forbygning taget i brug i 1860.

(Fotograf R. Lykke, Nørregade 53. Billede fra 1926) B3952

Allégade 4, Vestre Kommune Skoles bagbygning. B3951

Allégade 4, Vestre Kommune Skoles bagbygning taget i brug i 1897

(Fotograf R. Lykke, Nørregade 53. Billede fra 1926) B3951

Artikler fra Horsens Folkeblad:

Det er uforsvarligt at videreføre Allegades skole. (Horsens Folkeblad 13.02.1971)

Læs artiklen

Byrådets beslutning om nedlæggelse af Allegades skole fra den 1. august blev i aftes drøftet på et beboermøde på skolen. Af skolens forældrekreds på op mod 300 var der kun modt 30-40 frem, men der blev fremsat adskillige skarpt kritiserende meninger over for skolekommissionen, skoledirektøren og skolenævnet. (Horsens Folkeblad 18.05.1971)

Læs artiklen

Det ny ungdomshus på Allegades skole skal indrettes sjovt og hensigtsmæssigt. Derfor vil arbejdsudvalget bag huset og den nyudnævnte leder, Verner Bækkelund Jensen, kun gøre et rum klar til åbningsdagen – nemlig opholdsstuen. Resten af huset bliver det op til de unge selv at indrette. (Horsens Folkeblad 20.04.1972)

Læs artiklen

Læs mere:

Byarkivets indkomstjournal 1984-065, arkivfond A-107

J.K. Jensen: Borger- og Almueskolevæsen i Horsens, bd. 1-3. 1937