Allégade

Om Allégade skriver Egon Kjeldsen i “De gamle Horsensgader”:

Allégade eller som den oprindelig hed Hestedamsalléen blev anlagt i 1834 hovedsageligt ved frivillige Bidrag. Disse alléer omkring Horsens opstod først, da Udskiftningen af Markjordene blev foretaget i 1830. Før den tid fandtes der slet ingen “Spadsergange”, idet der “udenfor Byen alene havdes Markveie og dårlige Stier”, som der står i en gammel Beretning om Horsens i Begyndelsen af det forrige Århundrede, og der fortsætter “da man således ingen Spadserveie havde, gjaldt Touren meest Bygholm Skov, hvorhen Borgerne vandrede med deres Aftensmad”.

Efter Udskiftningen opstod der en Mængde Småhaver rundt om i Byen, og i Årene 1831-1832 byggedes det første Sted i Hestedamsalléen, Nr. 511 af Pottemager Rasmus Søren Christensen.

Egentligt er Navnet Allégade en Selvmodsigelse, men Nutidens Krav om: bort med Træerne fra Gaderne, har også fjernet Træerne i Allégade, så nu er der kun Navnet, der minder om de Træer, der bevirkede, at Horsensisanerne falte om “Den skjønne Hestedamsallé”, der for øvrigt allerede i 1860’erne var blevet til Allégade.

Artikler fra Horsens Folkeblad

Et kig ned ad Allégade Læs artiklen (Horsens Folkeblad 08.01 1969)

Allégade 12 og 14 skal omdannes til ældreboliger Læs artiklen (Horsens Folkeblad 05.04 1989)

Ros for renovering af Allégade Læs artiklen (Horsens Folkeblad 10.09 1993)

Fokus på Nørretorv, Allégade og Smedegade Læs artiklen (Horsens Folkeblad 13.05 1997)

Der var engang en gade Læs artiklen (Horsens Folkeblad 01.12 1997)

Billeder

Allégade 4, Vestre Kommuneskole. B3952

Allégade 4, Vestre Kommune Skoles forbygning taget i brug i 1860 (fotograf R. Lykke, Nørregade 53) B3952

Allégade 4, Vestre Kommuneskole. B3951

Allégade 4, Vestre Kommune Skoles bagbygning taget i brug i 1897 (fotograf R. Lykke, Nørregade 53) B3951

Allégade Skole. B2411

Allégade Skole – oversigt set fra sydvest. Skolen blev bygget 1859-60, og ophørte som folkeskole 1970 B2411

Allégade set fra syd. B0768

Allégade set fra syd med Møller og Jochumsens Maskinfabrik midt i billedet på hjørnet af Farvergade. B0768

Haven i Allégade 45. B1751

Haven i Allégade 45 hvor arkitekten Viggo Norn boede. Billede er taget mellem 1890-1909. B1751

Allégade 2. B1944

Interiør fra Allégade 2. Damen i midten med en bog er frk. Charlotte von Bauditz (12.5.1812-15.7.1900), også siddende er frk. Wilhelmine Schrøder (1824-30.6.1900). Begge boede de i Allégade 2 fra 1890. Stående stuepigen Ane Sørensen. B1944

Allégade 2. B1945

Interiør fra Allégade 2. Siddende ved bordet til højre frk. Charlotte von Bauditz, til venstre frk. Wilhemine Schrøder. Stående bagved stuepigen Ane Sørensen. B1945

Læs mere

Horsens De gamle Horsensgader / Egon Kjeldsen. – Horsens : Skolecentralen i Horsens, uden år. – 31 blade : ill.