Allegadè mod Nord ca. 1900. Historisk Kalender, januar 1985

I billedets højre side ses Håndværkerforeningens karakteristiske bygning med flagstang på fortovet.I gadens højre side ses en række smukke, mondæne borgerhuse.

Her boede i nr. 57 tømrermester P. Mørch, direktør og næstformand i Handelsforeningen, byrådsmedlem og bestyrelsesmedlem i Horsens Håndværkerbank og og indehaver af Horsens Damp -, Høvle -, og Savværk. I nr. 49 boede direktør for Horsens Andels – Svineslagteri A. Hansen, og hans nabo var købmand H. J. Mørch i nr. 47.

I det næste hus, Allègade 45, boede direktør og konsul Otto Creemers, bestyrelsesmedlem i Crome og Goldschmidt.

Forrest i venstre side ses Brødrene E. og R. Hansens Cigarfabrik i nr. 35 – 37 der blev overtaget efter faderen i 1889.

I 1920 var her beskæftiget ca. 30 personer med cigarfabrikation.

Bemærk de legende børn på den trafikløse og snedækkede Allègade, – en glimrende bane for leg med sparkstøttingen !