Adam Helms (1859-1936)

Adam Helms (Apoteker f. 26.04.1859 – d. 26.02.1936)

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklips-kartotek

Adam Helms er for tiden hovedet for Horsens ældste patricierslægt, og han har så længe han har været det, ført dens traditioner videre på den smukkeste måde.
Som sine fædre er han Apoteker, men det er dog først og fremmest ved hans omfattende og resultatrige offentlige virksomhed, at hans navn er bleven så kendt og han selv så anset, som han er.
Apoteker Helms´ virksomhed i byens tjeneste begyndte i 1897, da han af Højre valgtes ind i Horsens Byråd. Det viste sig snart, at han var den rette mand på den rette plads. Med sin klare forstand og sine øvrige rige evner formåede han hurtigt at gøre sig gældende her, så han i løbet af kort tid blev en virkelig fører i det Kommunale Råd; og ikke alene det, men et Byrådsmedlem, der såvel af sine modstandere i Byrådet som ude i byen anerkendtes og respekteredes, fordi han med salighed og grundighed behandlede de sager, der var betroet ham at røgte, og fordi man altid følte, at der stod en overbevisning bag hans ord. I Byrådsdebatten var hans indlæg ikke alene vægtige, men han var Byrådets Peber og Salt. Hans klare og rolige måde at tale på og hans kolde og bidende satire aftvang gang efter gang både respekt og bifald – også hos modstanderne.
Som byrådsmedlem har apoteker Helms derfor naturligvis udrettet et stort arbejde. Den sag, som har hans største interesse, er sikkert skolesagen. Han kom straks ind i Skoleudvalget, hvor han senere blev Formand. Kort efter, at han i 1909 var udtrådt af byrådet, blev han Formand for Skolekommissionen, og han er stadig medlem af Skanderborg Amts Skoleråd og Skoledirektionen. Desuden har han været Formand for Belysningsudvalget; det var i hans Formandstid, at man opførte Elektricitetsværket.

Af andre hverv, som apoteker Helms beklæder, skal vi nævne, at han er Formand i ”Spare- og Lånekassen for Horsens By og Omegn” samt for Teknisk Skole i Horsens.
Til stor skuffelse for mange nægtede apoteker Helms i 1909 at lade sig genvælge til Byrådet, men heldigvis lod han sig igen ved valget i fjor formå til at lade sig vælge igen, og han vil blive genvalgt, så ofte han selv ønsker det, ja måske endnu tiere.

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklips-kartotek

Søn af Jacob Helms (1820-1890)[[1]]

Far til Jacob Helms (1892-1941)[[2]]

Søndergades Apotek

Byvandring: Helms Apotek