Aage Jeppesen

Aage Jeppesen (Landsretssagfører, f. – d. 21.03.1957 )

Aage Jeppesen, født 20. juli 1895 i Thisted, søn af Sten- og Billedhugger Jens Carl Jeppesen og Emilie Sørensen. Gift 29.12.1932 i Horsens (b.v.) med Karen Marie Pontoppidan Schrøder, f. 24.04.1908 i København, datter af Grosserer Vilhelm Pedersen Schrøder og Johanne Elisabet Pontoppidan. 1914 student, Marselisborg, 21.01.1924 cand. jur. (I), 01.03.1924 dommerfuldmægtig ved Kronborg vestre birk, 15.05.1924 ved Kriminaldommer embedet i Roskilde, 15.08.1924 i Horsens, 29.03.1935 sagfører, 21.02.1936 landsretssagfører. Auktionsleder i Horsens købstad samt i Bjerre- Hatting m. flere Herreder. 1925-35 medlem af Horsens byråd, 1927 formormand for Horsens radikale Venstreforening, 1929 medlem af bestyrelsen for Foreningen af amts- og retsbetjentfuldmægtige. 01.01.1930 – 31.03.1935. Redaktør af foreningens medlemsblad ”Fuldmægtigen”.

Aage Jeppesens giftermål med politimester Krauses datter vakte megen opsigt i Horsens, hvor han ellers en overgang havde ”dyrket” oversygeplejerske, Olga Marie Hastrup

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklipskartotek