Nørrestrand

Nord for Nørrestrand5.JPG

Nørrestrand er et unikt naturområde, som ligger i udkanten af Horsens. Nørrestrand er ca. 132 ha. i areal, ca. 3 km lang og 4-500 meter bred. Vanddybden overstiger sjældent 1 meter.

Nord for Nørrestrand3.JPG

Oprindelig var Nørrestrand en sidearm til Horsens Fjord og derfor salt. I 1915 lukkede man forbindelsen til fjorden. Dog blev der i dæmningen på Oddervej bygget sluser til at regulere vandstanden i Nørrestrand med. I dag fungerer sluserne automatisk. Når vandstanden i Nørrestrand er højest, åbner de, og når vandstanden i fjorden er højest lukker de. Dette system sikrer, at vandet altid kan løbe fra Egebjerg kær.

Nord for Nørrestrand.JPG

Læs mere i En cykeltur rundt om Nørrestrand af naturvejleder Ole Schmidt. Artiklen er oprindelig bragt i Broen nr. 4, 1998

Horsens Kommune har udgivet en naturfolder om Nørrestrand

Filmklip

Se TV Sket&Sets udsendelse om naturområdet Nørrestrand, hvor naturvejleder Thorke Øtergaard bl.a. fortæller om områdets fugleliv

Artikler fra Horsens Folkeblad

Nørrestrand har fået sin “Wibroe”. (Horsens Folkeblad, 12.10.1996.)

Læs artiklen.

Stor interese for at pleje naturen. (Horsens Folkeblad, 29.10.1991.)

Læs artiklen.

Billeder

Naturpleje med køer ved Nørrestrand. Foto JH

Nørrestrand med udsigt mod Fængslet. Foto JH

Stien langs Nørrestrand. Foto JH