William Jentzsch (1858-1946)

Buntmager William Jentzsch er død (Horsens Folkeblad 20.11.1946)

Søndergades ældste aktive forretningsmand og Håndværker, Buntmager William Jentzsch, er tidligt i morges afgået ved døden på Horsens Kommunehospital, 88 år gammel. William Jentzsch overtog Forretningen den 31. August 1882 og er saaledes utvivlsomt den Haandværker i Horsens, der har holdt længst ud i sin Virksomhed, for saa sent som i Fredags mødte han paa sit Arbejde. Allerede om Lørdagen indtraf der en Maveblødning, og den gamle Haandværker matte indlægges paa Kommunehospitalet. Blødningen var imidlertid voldsom, og i Morges blev det Døden. Da William Jentzsch overtog det traditionsrige Firma efter Buntmager Vejrup, laa Forretningen paa Hjørnet af Graven og Søndergade, hvor nu Schous Varehus har til. Huse. Senere flyttedes Forretningen til den Ejendom, hvor nu Corfitzens store Forretning er beliggende, og endelig flyttede man i 1912 til den Ejendom, hvor Firmaet endnu har sine Lokaler. I 1909 var Afdødes Søn, Carl Jentzsch, indtraadt i Firmaet, og denne fører nu Forretningen videre.

Læs nekrologen