Walter Chrismas Dirckinck Holmfeld

Walter Christmas Dirckinck-Holmfeld (f. 17.05.1897 – d. 27.06.1972 )

Efter nogen tids svær sygdom er kaptajn Walter Christmas Dirckinck-Holmfeld død på Horsens sygehus.

I Horsens fik han mange gode år, indtil i den senere tid helbredet begyndte at svigte.

Holmfeld var et særpræget menneske og lidt af en urolig natur, der i sine yngre år havde eventyrblod i årerne og fik set og oplevet meget ude i den store verden. Herhjemme blev han landmand, dels selvstændig, dels godsinspektør og tilsynsførende med store arealer, bl.a. i Vestjylland. I sin tid drev han gården ”Louisenlund” på Endelave, men flyttede til Horsens da han blev gift med læge Elna Holmfeld.

I sine mange år i Horsens fortsatte Holmfeld med at dyrke sin store interesse for friluftsliv og jagt. Han elskede naturen på alle årstider og at stå tidligt om morgenen og gå tur i skoven med sine hunde. Også en meget aktiv jæger var han, men for ham var jagten først og fremmest livet og iagttagelserne i naturen og beskyttelsen af den danske fauna. Hans anden store interesse var arkæologien. Han vidste meget om Danmarks oldtid og havde gennem årene held til at gøre interessante fund ved de udgravninger, han deltog i.

Holmfeld var en flittig skribent. Gennem mange år var han medarbejder ved Horsens Folkeblad, hvor hans ugentlige artikler ”Fra krat og kær” underskrevet ”jægermester Feld” var meget læst af naturvenner.

Til en karakteristik af kaptajn Holmfeld hører også hans meget aktive indsats i modstandsbevægelsen under den tyske besættelse, men om sine oplevelser som frihedskæmper yndede han ikke at sige ret meget – kun, at han glædede sig til den årlige sammenkomst med kammerater fra den tid.
Holmfeld blev de 17. maj 75 år.

Se nekrologen fra Horsens Folkeblad d. 01.07.1972

Kaptajn Walter C. Dirckinck-Holmfeld, Horsens, er død i en alder af 75 år.

Han var helt igennem et særpræget menenske og lidt af en urolig natur, hvilket i hans unge år førte til mange rejser ud i verden.

Herhjemme blev han landmand, dels selvstændig, dels godsinspektør og tilsynsførende med store arealer, bl.a. i Vestjylland. I sin tid drev han den store gård “Louisenlund” på Endelave.

Se diverse nekrologer