Villiam Petersen Horsens Tandhjulsfabrik A/S. Historisk Kalender, december 1998

Villiam Petersen Horsens Tandhjulsfabrik A/S blev oprindeligt grundlagt i 1893 af Philip Jensen og hed dengang Philip Jensens Motorfabrik. Den lå i Allegade 27 og Beringsgade 7-9. Fabrikken producerede gas- og petroleumsdrevne motorer til elektricitetsfremstilling.

I følge reklamen for motorerne, som ses her ved siden af, anbefales de især til “Haandværkere og mindre Industridrivende, da der ikke behøves nogen særskilt Tilladelse af Øvrigheden ved deres Opstilling”. Det loves endvidere, at motorerne ikke fordrer nogen pasning eller anlæg.

Det store billede viser de ansatte i virksomheden i 1912. Philip Jensen sidder i midten på forreste række.

Villiam Jensen havde i 1910 udstået 5 års læretid som mekaniker hos Møller og Jochumsen, hvor også hans far var ansat. I 1919 købte han motorfabrikken og ændrede navnet til Fa. Philp Jensens Eftr. Produktionen blev også gradvist ændret. I 1930`erne renoverede man bilmotorer. Siden 2. verdenskrig har fabrikken udelukkede produceret tandhjul, og virksomheden fik sit nuværende navn.

I 1962 udvidedes både produktions- og kontorlokaler ud mod Houmannsgade. Denne bygning blev nedrevet som led i en byfornyelse af området i 1986, og virksomheden flyttede til Islandsvej. Her ledes den i dag af et barnebarn til Villiam Petersen.

 

27. december 1898:

Som en lille Kuriositet i denne Sommerjul kan anføres, at der 2. Juledag paa en Mark i Egnen vest for Horsens saas en udsprungen Viol ligesom baade den unge Kløver og Vintersæden skyder friske blade i det milde Vejr.

04. december 1918:

Kommissariatet for Anlæg af Jernbaner i Jylland bekendtgør omst. Ekspropriation af de Arealer m.v. om hvis Afstaaelse eller Benyttelse, der vil blive Spørgsmaal i Anledning af Udvidelsen af Horsens Station m.m.

02. december 1938:

Generalprøven paa Louiseforeningen-Dilletanternes Forestilling “Bedre Folks Børn” fandt i Aftes Sted for fuldt Hus og under stor Begejstring. Generalprøven formede sig, som en Generalprøve skal med enkelte Fejl og mindre replikuheld, som imidlertid alle vil blive rette til Premieren i Aften.

23. december 1958:

Kæmpeudvidelse af ufærdigt byggeri. Hede Nielsens fabrikers nye hal skulle være paa 1200 kvadratmeter, men bliver i stedet paa 1800. Det store nybyggeri som Hede Nielsen Fabriker er i gang med ved Konsul Jensensgade skrider rask frem.

01. december 1978:

Så kom “Muleposen”. Det lokale satiriske skrift har fået en glimrende start og er meget venlig med sine “hilsner”. De fem bag udgivelsen er Kaj Rugholm, Frode M. Jensen, Torben Nielsen og Michael Kvium.