Vestergadekvarterets gader. Historisk kalender, april 2004

De ældste gader i kvarteret, foruden Vestergade selv, er Nygade, Stefansgade og Lille Nygade. Stefansgade lå centralt for arbejdspladser og allerede i 1887 talte gaden 31 husnumre. På det store store billede ses vestergade-1forhuset til Stefansgade 21.Ejendommen havde også baghus og i alt boede her ti familier, hvoraf syv familieforsørgere var arbejdsmænd.

Området er inddelt i mange små kvarterer, hvor gaderne har fået navn næsten samtidigt og med fælles udgangspunkt.To parallelgader, nemlig Niels Juels gade og Tordenskjoldsgade vidner om danske søhelte. Ryesgade, Istedgade og Bulowsgade fastholder mindet om en af de krige Danmark vandt, nemlig den såkaldte Treårskrig (1848-1850) mellem Danmark og Prøjsen om Slesvig-Holstens tilhørsforhold. Nord for Vestergade ligger et par veje, der anlagt på den jord, som rådmænd og borgmestre i Horsens i 1600-tallet, havde brugsren til. Borgmestervej og Rådmandsvej blev navngivet i 1927 til minde om dette forhold. På det lille billede fra 1999 ses Rådmandsvej, der løber parallelt med Borgmestervej mod nord til kolonihaveområdet ved Ny Løvhøj.

To socialdemokratiske borgmestre nemlig Axel Sørensens og Robert Holm har fået gader opkaldt efter sig. Axel Sørensen var byens første folkevalgte borgmester og bestred sin post fra 1918 til 1939. Robert Holm var borgmester mellem 1949 og 1966.Længst mod nord ligger et af områdets nyeste kvarterer, hvis vejnavne afspejler det fugtige moseareal i Hansted ådal, der ligger ganske tæt ved.Det er vejene Mosevangen, Engblommevej og Ranunkelvej.

 

stefansgade

 

 

’19. april 1904:

Jysk- Cykel Union holdt i Søndags Delegeretmøde i Haandværkerforeningen. Alle de inkorporerede klubber havde sendt delegerede.Der behandledes et Forslag om sikkerhed for Cyklister, og det vedtoges, at der skal opslaaes Varselsskilte paa stejle Bakker og ved bratte sving.

30. april 1924:

Grand Cafe paa Torvet har faaet installeret en Radiomodtager i Restaurationslokalet til underholdning for Gæsterne. Apparatet, der senere vil blive suppleret med en højtaler, betjenes af Kapelmester Højfeldt.

17. april 1944:

Allerede fra Starten er Kunstforeningens første Udstilling paa Museet blevet en Sukces. Ved Ferniseringen i Lørdags var der ca. 250 Mennesker, deriblandt mange af vore lokale kunstnere, og i løbet af Dagen i Gaar var der besøg af over 500 udstillingsgæster.

15. april 1964:

Hede Nielsens Fabrikker A/S – fjernsyn og radio – har nu taget fat på forberedelserne til opførelsen af den nye fjernsyns- og radiofabrik på industriarealerne ved Norgesvej. Den store Horsens – Virksomhed har besluttet at flytte hele sin produktion af fjernsyns – og radioapparater fra hovedbygningen på fabrikvej.

04. april 1984:

35-40 boliger på Dampmøllegrunden. Ny plan for bebyggelsen fremlægges i næste uge – der søges penge fra boligministeriet til nedrivningen af fabriksbygningerne. Horsens Dampmølles bygninger ved Møllegade – Borgmesterbakken ventes revet ned efter sommerferien.