Væhr Kirke. Historisk Kalender, februar 1997

Bygningen, som rejser sig smukt ved den lille Væhr sø, ligger et godt stykke fra alfarvej. Sådan har det imidlertid ikke altid været. Oprindeligt gik den stærkt trafikerede Hads herredsvej tæt forbi kirken.

Kirken har en lang historie bag sig. Opførelsesåret ligger omkring år 1200. Skibet og koret, der hviler på en granitsokkel med skråkant, stammer fra denne tid, mens tårnet og våbenhuset, der begge oprindeligt har haft kamtakkede gavle, kan føres tilbage til 1500-tallet.

Det nuværende tårn er fra tiden omkring 1765. kirkens daværende ejer var baronesse Charlotte Amalie Kragh til Stensballegård, hvis initialer ses på tårnets vindfløj. I våbenhuset er opsat en meget smuk, velbevaret ligsten over Folmer Rosenkrantz (død 1586) og hans hustru Margrethe Gyldenstjerne (død 1581).

I tårnrummet indrettede baron Frederik Kragh til Stensballegård i sin tid et kapel for sig og sin slægt. Ved restaureringen i 1788 overflyttes fra krypten den kiste, der rummer de jordiske rester af Danmarks rigskansler fra 1673-76, Peder Griffenfeldt. Til højre for hans kiste står Frederiks Kraghs kiste (død 1728), til venstre Griffenfeldts hustru, Karen Nansens kiste, medens den bagerste kiste indeholder liget af Charlotte Amalie, Frederik Kraghs anden hustru  og Griffenfeldts datter (død 1703).

Alterpartiets ældste del kan dateres til 1699, men det nuværende alterbillede er fra 1873. Det forestiller “Jesus i Getsemane have”. Hvorledes det tidligere alter har set ud vides ikke, men under restaurering i 1972 fandt Nationalmuseet et fragment af et gyldent alter.

Kirkeklokken har en inskription, der fortæller, at det er lavet i 1637 og nævner bl.a. navnet på Christoffer Pax, der blev ejer af Stensballegård i 1628.

 

22. februar 1897:

Gæstgiveriet i Hestedamsgade 2 anbefaler hyggelige Værelser. Moderate Priser.

21. februar 1917:

Foreningen af Danske Spiritusfabrikanter meddeler: paa Betingelse af, at Særpriserne forbliver uforandrede, er Spiritusprisen efter Samraad med den overordentlige Kommision af 8. August 1914 Tirsdag kl. 11 Formiddag forhøjet med 13 Øre pr. Liter 100 pct.s aftappet Akvavit, og Brændevinsprisen er forhøjet med 4 Øre pr. Helflaske og 2 Øre pr. Halvflaske.

04. februar 1937:

Kvindernes fredsliga holder i Aften Kl. 20 Møde paa “Heimdal”. Fru Balslev vil holde Lysbilledeforedrag om en Rejse til Tyrol og Italien.

08. februaur 1957:

Statsradiofonien har i gaar foretaget en ny opgørelse over antallet af fjernseere, som nu er oppe paa 54.104. Horsens er den trediestørste fjernseerby i Jylland.

17. februar 1977:

Lilly Gyldenkilde, 41 årig invalidepensionist fra Horsens, blev en valgets store overraskelser. Trods tilbagegang for Socialistisk Folkeparti både på landsplan, i Vejle Amt og i Horsens-kredsen, kom Lilly Gyldenkilde ind i Folketinget på et tillægsmandat, som blev flyttet fra Sjælland til Vejle Amt. Hendes personlige stemmetal var langt det største blandt partiets kandidater i amtet.