Vådeskudsulykken på Fuglsig

v/ Thøger Jeppesen

Fulsig Tremhøjvej 7 dec 2000.jpg

Kirstine Elise Simonsen, f. 24/8 1885, var datter af Simon Peter Jørgensen, kaldet Simon Kusk, fordi hans far, Jørgen Pedersen, blev kaldt Jørgen Kusk. De boede på gården ”Fuglsig”, som stadig ligger på Tremhøjvej.

Kirstine skriver sine erindringer i 1958 og skriver om d. 20. august 1891, da hun altså var 6 år:

Jeg husker en stor Ulykke hjemme. Jeg var seks År dengang, var i Besøg hos min Faster og Onkel, som havde en Gård i Ørridslev (1). Jeg husker, at min Faster kom hjem fra Torvedag i Horsens, gik forbi Vinduerne, hvor jeg sad ved Pigerne, som sad og syede en Næsehytte til mig. Hun gik hen til Laden til min Onkel, og vi kunne se, at der var sket noget. Lidt efter kom hun ind og sagde, at vi skulle køre hjem til Tvingstrup.

Og der blev spændt for Vognen, og medens vi kørte, fortalte Faster mig, at min Søster Sørine på 4 År var blevet skudt. Far og Mor var til Torvedag i Horsens, og min Søster var hjemme hos Folkene. Hun løb over i Stalden, hvor min Fætter, som tjente der, stod med et Jagtgevær i Hånden. Idet hun så ham, sagde hun til ham: “Du må ikke skyde mig, Niels” – i det samme gik geværet af, og han skød hende i Hovedet, så hun døde med det samme.

Han tog og satte hende ind i Gangen i Hjørnet, gik uden for i Gården og slog Geværet i Stykker på en stor Sten. Der blev sendt Bud efter gamle Karen, som tit hjalp os, og der blev telefoneret efter Politiet i Horsens (2), som så måtte overbringe Far og Mor Budskabet. De var hos min Faster Edel (3), Anna i Valbys Plejemor.

Ja det var en sørgelig Hjemkomst og en streng tid for Far og Mor. Jeg kan ikke mindes, at jeg sørgede over det. Aldrig blev Ulykken nævnt mere. Dagen efter kom der ridende en Gendarm, som tog Rapport. Jeg husker godt Begravelsen.

Året efter, d. 12/10 1892 fik Kirstine en ny lillesøster, som også kom til at hedde Sørine Marie Simonsen.

Der står intet om, hvordan den arme Niels havde det bagefter. Det er meget nøgternt refereret alt sammen; man lod ikke følelserne løbe af med sig, tilsyneladende.

Noter

Note (1) Faster i Ørridslev: Yngste søster til Simon Kusk. Bodil Kirstine Jørgensdatter, f. 11/11 1854, gift d. 29/4 1882 med Rasmus Otto Nielsen kaldet Rasmus Ottosen, f. 7/12 1842.

Note (2) Endnu i 1894 var Tvingstrup Kro et af de få steder, hvor der var telefon.

Note (3) Faster i Horsens: Ældste søster til Simon Kusk, Edel Margrethe Jørgensdatter, f. 30/8 1841, gift 2, gang 15/12 1877 med Lars Frederik Madsen, f. 1832, Ny Havnegade 67, Horsens.

Læs originalartiklen på www.tvingstrup.com

Kilder

Østjysk Hjemstavn 1973, udgivet af Østjysk hjemstavnforening, Barndom i Tvingstrup, skrevet af Kirstine Schaarup Arrevad