Uth Kirke. Historisk Kalender, november 1997

I året 1574 fik lensmanden Holger Rosenkrantz til Boller, tilladelse af kong Frederik d. 2. til at nedbryde Sejet kirke og bruge dens materiale til forbedring af sin sognekirke i Uth.

Holger Rosenkrantz døde kort efter, så det blev hans hustru Karen Gyldenstjerne, der forbedrede Uth kirke, hvilket hun gjorde yderst grundigt. Hun nedbrød nemlig den ældgamle kvaderstensbygning og opførte den nuværende smukke treskibede teglstenskirke, der blev taget i brug i 1577. Det er denne kirke, som ses på dets store billede.

Når man træder ind i kirken, er det første man får øje på altertavlen, men ret hurtigt fanges opmærksomheden af prædikestolen, der er et sjældent smukt træskærerarbejde, som ses på det lille billede. Prædikestolens skaber menes at være Peter Løwenhertz Zacho, men indberetning til nationalmuseet i 1976 om emnet sår tvivl herom. Indtil til andet er bevist, må Zacho stå som skaberen.

Prædikestolen, der har mange smukke udskæringer, blev skænket til kirken af grevinde Christine Sophie Holstein, født Rewentlow, enke efter grev Frijs til Boller. I anden fyldning fra opgangen til prædikestolen ses slægten Holsteins våbenskjold, og i den tredie fyldning er våbenskjolde for slægten Rewentlov. I den fjerde fyldning står der med store udskårne bogstaver og tal Anno 1732.

Som fremmed besøgende kan man umiddelbart undre sig over, at der ligger så stor en kirke i et lille sogn som Uth. Forklaringen findes længere nordpå ved Horsens fjord, her ligger nemlig Boller slot.

26. november 1897:

Villagrunde til Salg Paa Sundvejen. Byggepladser og Villagrunde med Have og smuk Udsigt over Horsens Fjord kan faas til Købs ved Henvendelse til Michael Christensen.

16. november 1917:

Annonce: Gamle forlorne Tandsat købes, ligemeget i hvad Stand indtil 5 kr. pr.Tand.Tænderne kan indsendes i almindeligt Brev. Absolut reel Afregning sendes omgaaende pr. Postanvisning. Tandforretningen, Halfdansgade 13, København.

10. november 1937:

Diskussionen her i Bladet mellem præsterne Aage Dahl og Jacob Olrik maa formodentlig nu betragtes som afsluttet. Pastor Olrik beder os i Dag meddele, at der ikke fra hans Side kan ventes yderlige Indlæg.

02. november 1957:

Det nyeste nye indenfor radio og fjernsynsbranchen udstilles i tre dage på Jørgensens Hotel på initiativ af radioforhandler Frands Jørgensens, Søndergade.

02. november 1977:

Arbejdet med at lave en natursti fra Horsens til Haldrup på en del af den nedlagte Odderbane og en del af den jord langs fjorden, der hidtil har tilhørt Stensballe gods, er i fuld gang og ventes afsluttet til sommer.