Tvingstrup Borgerforening

Foreningen har som sit formål jf. vedtægternes § 1 ” at varetage og fremme Tvingstrup bys og borgernes interesser og tarv, såvel indadtil som udadtil, og efter bedste evne fremme ethvert foretagende, der skønnes at ville tjene til borgernes fælles tarv og byens opkomst i sin helhed.” Borgerforeningen har netop i 2006 fejret 40 års jubilæum.

Læs mere på Tvingstrup Borgerforenings hjemmeside