Tobaksfabrikation

Der er blevet fremstillet tobak i Horsens siden 1688, hvor tobaksspinder Levin Berind købte en bygning i Lille Smedegade og omdannede den til tobaksspinderi.

I 1739 fandtes der hele 3 tobaksspinderier i Horsens, som tilsammen forarbejdede ca. 1500 kg tobak om året. Tobaksplanterne blev avlet på markerne omkring Horsens by. I løbet af ganske få år blev avlen så omfattende, at der var nok til flere tusinde kilo. Denne vækst havde flere årsager, bl.a. at tobaksplantøren Jürgen Marklov fra Böhmen var flyttet til byen i 1744.

Omkring år 1800 var antallet af tobaksfabrikker skrumpet ind til en enkelt, anlagt af Mads Bønnelycke i Smedegade nr. 14, som frembragte over 25.000 kg tobak om året. Da fabrikken var størst, var den flyttet til Søndergade nr. 24 i 1802 og havde en produktion på 45.000 kg årligt.

I 1865 grundlagde Christopher Petersen og Peter Sørensen tobaksfabrikken i Smedegade 47 under navnet Petersen & Sørensen. Efter fem år gik de dog hver til sit, og Petersen overtog fabrikken i Horsens under det oprindelige navn. Ved 50-årsjubilæet var virksomheden oppe på 270 medarbejdere og havde en årlig produktion på 10 millioner cigarer, 75 tons røgtobak og 45 tons skråtobak.

Tobaksfabrikken nedbrændte i 1937, men blev hurtigt genopbygget som det, der stadig i dag hedder Tobaksgården. Produktionen af tobak i Horsens stoppede i 1980’erne, da den sidste tobaksfabrik flyttede til Assens.
Poul Petersen havde tobaksvirksomhed på Sverigesvej i Horsens til sidst i 1990’erne eller først i 2000’erne.

Kilder

J.K. Jensen: Blade af Horsens Købstads historie: Byen og dens Patricierfamilier i det 16., 17. og 18. Aarhundrede.

Jørgensen Reese: Horsens i 10.000 år: Et kalejdoskopisk tilbageblik