Tamdrup Bisgård. Historisk Kalender, oktober 1997

Modsat mange andre gårde, som er nævnt i denne kalender, så har Tamdrup Bisgård ikke i de sidste 400 århundrede haft nogen særlig tilknytning til den nord for liggende Tamdrup kirke.

Bisgård betyder biskopgård, og i århundredet lige før reformationen i 1536 ved vi med bestemhed, at både gården Bisgård og Tamdrup kirke havde samme besidder, nemlig Århus bispen. Efter reformationen tilhørte gården først kronen og derefter private og sammenhængen mellem kirke og gård opløstes.

Under Oluf Mandix`s ejerskab i 1700 – tallets sidste halvdel gennemførtes et omfattende nybyggeri, hvoraf der endnu står noget tilbage, nemlig den smukke bindingsværks hovedbygningen, som det ses på det lille billede, og laden. Over ladens indgangsdør sidder en portal med en indskrift, der fortæller, at den er bygget i 1784.

De to bygninger indgår i det store bygningskompleks, som en sådan gård med mange dyr, mange funktioner og mange tjenestefolk udgør. Foruden bygninger beregnet til bolig, stald og lade var der mange andre, spredt over området. På dets store billede fra ca. 1900 ses frugt – og urtehaven og bagved til højre det lille gartnerhus.

Haven gav ikke blot føde til Tamdrup Bisgårds beboere, men også til indbyggerne i Horsens, der kunne købe Bisgårds frugt – og grøntsager på torvet. Lidt til højre for midten af billedet ses den østlige ende af mejeribygningen, hvor der er blevet lavet ost.

Gården er stadig i drift og ligger syd for de solbærbuskfyldte marker på skråningerne ved Tamdrup kirke.

 

20. oktober 1897:

Søndag den 24 Oktober, Aften Kl. 7 indbydes Haandværker – og Sangforeningens Medlemmer med Damer til Havegilde a` 1 Kr 50 Ører for Kuverten. Efter Spisningen bliver der gratis Adgang til en Svingom for Deltagerne. Spiseplanen, som henligger hos værten, slutter Fredag Aften. Bestyrelsen.

10. oktober 1917:

Fra Politiretten: To unge Mennesker, der forleden Aften med Nattoget ankom tilbage til Horsens, istemte paa Gaden en Sang til Horsens` Pris. Det kostede 5 Kr.

09. oktober 1937:

Atter er Hjarnø draget ind i Litteraturen. I Dag udkommer Sigurds Elkjærs Bog “Et Muldskud i Havet”, der er en Forsættelse af Præmieromanen “Mellem Hav og Fjord”.

16. oktober 1957:

Gaverne strømmer ind til Teknisk Skole. Gratulanter i stort tal indfandt sig i formiddag for at hylde 100 års jubilaren.

13. oktober 1977:

På et møde igår besluttede bestyrelsen for Jydsk Færgefart A/S  at søge at afhænde færgerne “Kattegat” og “Lasse II” og dermed lukke Juelsminde – Kalundborg Linien. Juelsminde Borger – og Turistforeningen vil appellere til Jydsk Færgefart om at bevare færgeruten, 225 arbejdspladser står på spil.